Editorial by HTML5 UP

Projenin Amacı

Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi tarafından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenecek olan “Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri” projemizde temel amaç çağrı metninde yer alan “Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmektir”.
Yirmi birinci yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki değişimler, toplumların eğitime bakış açılarını sorgulamalarına sebep olmuştur. Eğitimde bu değişim sürecinin en belirli özelliklerinden biri, örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilen konu kazanımlı eğitimin yerini disiplinler arası eğitime dayalı, etkinlik temelli eğitim yöntemlerinin almasıdır. Dünya Ekonomik Forumu’nun geleceğin meslekleri raporunda da belirtildiği gibi yaratıcı düşünebilen, yaratıcılığı analitik düşünme ile bütünleştirebilen, gruplar içinde iletişim kurup çalışabilen, yenilik yapabilen, problem çözebilen, tüketimden ziyade üretim odaklı çalışabilen, mevcut bilgilerini ürüne dönüştürebilen özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Gazi Şehirde Bilimin ve Sanatın Dili Şenliğiyle; yukarıda belirtilen özelliklere sahip bireylerin yetişmesine ve verimli eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, kalıcı bilgilerin edinilmesine imkân oluşturmak amaçlanmıştır. Gaziantep halkına bilimin eğlenceli yüzünü göstermek, bilimsel uygulamaları toplumla anlamlı bir düzlemde gerçekleştirmek; katılımcıların, bilimsel bilgiye ulaşma sürecine katılmalarını sağlamak, onlara bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandırmak diğer hedeflerimizdir.
Projemizde; ilimizde yaşayan 7 ‘den 70’e her yaştaki bireyin bilim ve teknoloji alanlarına yönelik ilgilerini arttırmak, onları düşünmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya yönlendirmek; insanlarda bilime karşı merak duygusu uyandırmak, toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmak, olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla anlamak, böylece kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek de amaçlarımız arasındadır.
Ayrıca, son dönemde aldığı göçle nüfusu hızla artan ilimizde, sayıları 60.000’i geçen Suriyeli öğrencilerimizin merak ve hayal güçlerini kullanarak gerçekleştirilecek etkileşimli atölye çalışmalarıyla toplumla kaynaşmalarını sağlanacak ve ilimizde bu öğrencilere ilk defa Tübitak destekli bir şenlikte yer verilecektir. Görme engelli öğrenciler şenliğimizde yer alacak, katılımcıların farkındalık kazanmaları ve bu öğrencilerimize karşı olumlu tutum geliştirmelerinde rol üstlenilecektir.