Editorial by HTML5 UP

 • Açılış Konuşması

  Konferans İçerik: Açılış Konuşması

  Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

 • Okul Dışı (informal) Ortamlarda Eğitim

  Konferans İçerik: Gaziantep'te zengin bir altyapısı bulunan sınıf duvarlarının dışında eğitiminde kullanılacak ortamları tanıtmak,bu ortamlardan yararlanılması sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri belirtmek, bilim ve teknoloji müzeleri, müzeler (Islam alimleri müzesi, zeugma müzesi, gastronomi müzesi,cam müzesi, hamam müzesi,15 temmuz demokrasi müzesi v.b),hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, milli parklar ve yasayarak öğrenme merkezlerini hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

  Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN

 • İlaç Nedir? Nasıl Kullanılır? Bilinçli Antibiyotik Kullanımı

  Konferans İçerik: Gaziantep ili bilinçsiz antibiyotik kullanımında ilk 3'te yer almaktadır. Bundan yola çıkarak katılımcılara ilaçlar hakkında bilgi verilerek, nasıl kullanılması gerektiği anlatılacak ve antibiyotiğin yan etkilerinden ve antibiyotik direncinden bahsedilerek bilinçli antibiyotik kullanımının artırılması sağlanacaktır.

  Konuşmacı: Prof. Dr. Belgin ALAŞEHİRLİ

 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar "Biyoloji Dersi Örnekleriyle"

  Konferans İçerik: Yaşadığımız büyük bir hızla gerçeklesen yüzyılda bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 21 yüzyıl becerilerine sahip bireylerin ezbercilikten uzaklaştırılarak, disiplinler arası çalışmalarla yaparak - yasayarak öğrenmelerini sağlayan, kalıcılığı artıran yeni yaklaşımları Biyoloji dersi örnekleriyle sunmak amaçlanmıştır

  Konuşmacı: Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU

 • Dünyada Yapılan Moleküler Gastronomi Uygulamaları Üzerine Bir Söyleşi

  Konferans İçerik: Gastronomi şehri Gaziantep'te katılımcılara son yıllarda iyice önemi artan moleküler gastronomi "yemeğin bilimle buluşmuş hali" ile ilgili bilgilendirmek. “”Moleküler Gastronomi” terimi 1980’lerde Herve This, isimli bir Fransız bilim adamı tarafından ortaya atılmıştır. Bu Fransız bilim adamı yemekleri sadece sanat olarak değil, bilimsel olarak çalışmanın öncüsüdür. Çalışmalarında kendisine Macar fizik profesörü, Nicholas Kurti eslik etmiştir. “Moleküler Gastronomi” terimi pişirmenin çeşitli aşamalarında malzemelerde meydana gelen değişimleri ve bu değişimlere yol açan kimyasal reaksiyonların arkasındaki mantığı açıklar. Malzemelerin farklı pişirme yöntemleri ile nasıl değiştiği üzerine bilgilendirme yapılacaktır.Ayrıca konuşmamızda; -Pişirme yöntemlerinin gıda maddelerinin son lezzet ve dokusunu nasıl etkilediği, -Neden ve nasıl bazı gıdalardan hoşlanıp bazılarından hoşlanmadığımız, -Nasıl kişiye özel tat ve lezzet duygusunun oluştuğu -Yeni pişirme yöntemleri ile nasıl lezzet ve dokular yaratılabileceği -Beynimizin yiyeceğin lezzetini anlamak için tüm duyulardan gelen sinyalleri nasıl yorumladığı gibi konular üzerinde durulacaktır.

  Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi OYA ÖZKANLI